Koncentrace – Dhárana a Djána a jejich spojení se slezinou
Nahrávám...

Koncentrace – Dhárana a Djána a jejich spojení se slezinou

V Čínském a Tibetském Buddhismu a józe se používá jako základní metoda na duchovní růst meditace a koncentrace. Z pohledu TČM víme, že přemíra přemítání negativně ovlivňuje funkci země (sleziny). Těmito postupy jsme tedy schopni i u začátečníků postupně zmenšit přemítání, a protože přemítání patří jako emoce ke slezině, jsme tím schopni pozitivně ovlivnit její fungování. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Chce to měsíce a roky trpělivé práce řada pacientů není schopná z počátku koncentraci a meditaci provádět. Je tedy nutné nejprve posílit funkce sleziny přes metody TČM tzn. Byliny a akupunktura, teprve posléze přestoupit na koncentrační techniky. Jedná se tedy o postupy, které jsou spíše vhodné o duchovně smýšlející a uvědomělé jedince. Z mého úhlu pohledu se ovšem jedná o nejefektivnější postupy, jak funkci sleziny posílit.

S každým z pěti Cang orgánů je spojena nějaká emoce. Játra = hněv, srdce = celková emocionální vyrovnanost (radost), Plíce = smutek, ledviny = strach. A se slezinou je spojeno přemítání. Základem koncentrace je nepřemítat. Když budeme schopni lépe ovládat naše myšlení, mysl, budeme více tady a teď a budeme méně přemítat, vyladíme tím slezinu a celé tělo, všechny orgány. Základem zdraví sleziny a celého těla je tedy ovládnutí mysli, zmírnění přemítání a zlepšení koncentrace. Zní to velice jednoduše, ovšem ovládnut mysl, resp. zastavit pohyb mysli, je jeden z konečných cílů duchovní praxe. Není to tedy jako jízda na kolotoči. Budeme-li se bavit o spirituálním významu ovládnutí mysli, bavíme se již o vyšších stavech vědomí (Siddhi). Dosáhnout těchto stavů je ovšem práce na několik desítek let, ne-li na několik životů. Nám jde ale nyní „pouze“ o posílení funkce země a toho můžeme dosáhnout právě tím, že pracujeme na koncentraci. Metod na posílení koncentrace nám nabízí jóga celou řadu. K některým se musíme dopracovat několikaletou praxí, některé může praktikovat i naprostý začátečník.

 

Metody a praktická cvičení na posílení koncentrace

1. Nejběžnější a často používanou metodou je relaxace (jóganidra). Musí se ovšem dělat tak, jak má. Při klasické relaxaci dojde samozřejmě k uvolnění těla a mysli. Tím, že uvolníme tělo, uvolníme i tok energie. Cítíme se lépe a dojde ke zklidnění mysli, snížení přemítání. Princip relaxace spočívá v tom, že se soustředíme na jednotlivé části těla. Tímto způsobem se postupně zlepšuje koncentrace. Sám mám více než patnáctiletou osobní praxi.

2. Posadíme se do lotosového květu, chvíli pozorujeme nádech a výdech, úplně se uvolníme a začneme počítat nádechy a výdechy. V praxi to znamená, že počítáme nádech-výdech jedna, nádech-výdech dva, nádech-výdech tři atd. až do deseti. A potom znova a znova po dobu z počátku tří minut, později po dobu třiceti až šedesáti minut. Cvičení je ovšem vhodné pouze pro mírně pokročilé až pokročilé praktikující jogíny.

3. Velice důležité je cvičení koncentrace v běžném životě. Praxí, bychom měli upevňovat mysl a schopnost koncentrace. Ale pravá jóga začíná až po skončení hodiny (praxe). To znamená, že bychom měli naši mysl korigovat neustále. Uvědomovat si, zda jsme tady a teď nebo neustále rozptýlení. Neustálé přemítání nám prostě slezinu zcela upřemítá (zničí). Cvičení koncentrace v běžném životě lze z počátku zařadit pouze v krátkých intervalech – například: „Nyní dojdu do koupelny, umyji si ruce, vyčistím zuby a osprchuji se. Během celé hygieny si budu plně vědom všech pohybů a stále budu tady a teď“. Je to jednoduchá praxe na několik minut. Postupně, si budu dávat složitější úkoly. Například: „Nyní se obléknu, půjdu na tramvaj, pojedu tramvají a dojdu až na místo schůzky. Celá praxe bude cca na čtyřicet minut a já si celou dobu budu plně vědom toho, co dělám, budu se snažit být po celou dobu tady a teď.“

4. Cvičením pro pokročilé jogíny je opakování manter, koncentrace na plamen svíčky, mentální Pránajáma a další techniky.

Se svými klienty používám na zlepšení koncentrace uvolnění mysli a eliminaci přemítání – především pravidelnou, řízenou relaxaci a cvičení Ásan. Pravidelné cvičení koncentračních technik prokazatelně zlepšuje koncentraci, eliminuje přemítání a výrazně zlepšuje funkci sleziny. Většině lidí ovšem přijde normální, že přemítají neustále. Nejen, že tím ztrácejí spoustu energie, zničí si i střed – zemi. Jeho Svatost Dalajlama dokonce říká, že západní člověk nikdy nežije. Je neustále v budoucnosti, přemítá o minulosti a nikdy vlastně nežije tady a teď. Eliminovat přemítání je tedy velmi důležité nejen pro slezinu, ale také pro celý náš život, zdraví a fyzickou a psychickou zdatnost.

 

Autor: Bc. Vladimír Hirka